PolishGermanEnglish

Zaproszenie
do obejrzenia wystaw
„Miasta Dolnego Śląska
na fotografii lotniczej”

Wystawy prezentujemy
na wrocławskim Rynku
oraz w Ratuszu
(Muzeum Miejskie Wrocławia)


Serdecznie zapraszamy!

  Read more...

Sprawdź swoją wiedzę
o historii Wrocławia
z Radiem RAM
i wydawnictwem
VIA NOVA

Zagadka historyczna w Radiu RAM pojawiać się będzie na 89,8 FM w każdy wtorek koło godz. 16.45.

  Read more...

26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

30.11 – 3.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie oraz na stoisko nr 50
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1

  Read more...
Archiwum

Procedury recenzji monografii naukowej

Każda monografia naukowa recenzowana jest przez dwóch recenzentów, specjalistów danej dyscypliny o uznanym autorytecie naukowym i dorobku (w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego), pochodzących z jednostek naukowych spoza rodzimej placówki autora.

Recenzent zobowiązany jest do wskazania wszelkich, merytorycznych i formalnych niedoskonałości monografii, jak również fałszywych informacji w niej zawartych, nieaktualnych danych lub elementów plagiatu.

Recenzent zobowiązany jest do stosowania określonych zasad: bezstronności recenzji i jej poufności.

Recenzent nie powinien podjąć się recenzowania dzieła, gdy zachodzi konflikt interesów, wynikający ze związku z autorem, współpracy z nim lub też rywalizacji naukowej.

Imiona i nazwiska recenzentów monografii podane są do wiadomości na stronie redakcyjnej opublikowanej książki.

Pozytywne opinie wydawnicze recenzentów kwalifikują monografię do publikacji, będąc pomocą dla autora i redaktora merytorycznego przy przygotowywaniu ostatecznego tekstu monografii.

Negatywna opinia dyskwalifikuje monografię, która zostaje wycofana z programu wydawniczego.

© VIA NOVA 2008
panorama vianova