PolishGermanEnglish

Zaproszenie
do obejrzenia wystaw
„Miasta Dolnego Śląska
na fotografii lotniczej”

Wystawy prezentujemy
na wrocławskim Rynku
oraz w Ratuszu
(Muzeum Miejskie Wrocławia)


Serdecznie zapraszamy!

  Read more...

Sprawdź swoją wiedzę
o historii Wrocławia
z Radiem RAM
i wydawnictwem
VIA NOVA

Zagadka historyczna w Radiu RAM pojawiać się będzie na 89,8 FM w każdy wtorek koło godz. 16.45.

  Read more...

26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

30.11 – 3.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie oraz na stoisko nr 50
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1

  Read more...
ArchiwumOpole/Oppeln
Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich
tom 2

Wydane na zlecenie Instytutu Herdera przez:
Peter Haslinger
Wolfgang Kreft
Grzegorz Strauchold
Rościsław Żerelik

Opracowali: Krystian Heffner, Wolfgang Kreft

29,7 x 42,0 cm, 52 str.,
Paperback
versions: German/Polish

Opracowanie poświęcone miastu wojewódzkiemu Opole stanowi kontynuację wydawanego w Instytucie Herdera „Historyczno-topograficznego atlasu niast śląskich”.Historyczna stolica Górnego Śląska i centrum przemysłu cementowego dzisiejsze Opole jest jest sprawnie funkcjonującym, nowocaesnym centrum regionalnym, spelniającym istotne funkcje polityczne, kulturalne i ekonomiczne.

Atlas przedstawia przebieg rozwoju miasta od początków industrializacji na Śląsku poprzez rozrost i rozbudowę nowoczesnej infrastruktury technicznej w epoce wilhelmińskiej oraz rozwój miejski w okresie międzywojennym.
W okresie powojennym skupiono się przede wszystkim na różnych formach odbudowy. Zakończenie tworzy opis sytuacji miasta na obecnym etapie transformacji.

Projekt powstaje w Instytucie Herdera przy współpracy polskich i niemieckich partnerów. Atlas jest kombinacją faktów, informacji oraz interpretacji historii i współczesności miast Śląska, stanowiąc w ten sposób kolejny element jednoczenia się Europy.

29 autorów z Polski, Czech i Niemiec opracowało artykuły o historii poszczególnych miast. Szczególną uwagę poświęcono aspektom rozwoju osadnictwa, gospodarczo-geograficznego i transportu opisywanych miejscowości wraz z najbliższą okolicą.

Oprócz źródeł pisanych, podstawę tworzą publikowane w jednolitej skali 1 : 25.000, częściowo unikalne, mapy oraz zdjęcia lotnicze z lat ok. 1830, 1900, 1940, 1975 i 2000. Szczególne znaczenie mają tworzone specjalnie na potrzeby atlasu mapy faz rozwoju, pokazujące poszczególne etapy rozwoju przestrzennego danego miasta. Zdjęcia i widoki miast oraz budynków umożliwiają natomiast spojrzenie na wewnętrzne struktury konkretnych miejscowości.
Zastosowany układ map i zdjęć lotniczych w kolejności czasowej pozwala prześledzić przemiany krajobrazu miejskiego na przestrzeni ostatnich dwóch wieków, co może przysłużyć się w dalszych badaniach naukowych oraz w praktyce, np. w celach porównawczych oraz dyskusjach o konsekwencjach zagospodarowaniu przestrzennym w przeszłości i współcześnie.Click to enlarge

© VIA NOVA 2008
panorama vianova