PolishGermanEnglish

Zaproszenie
do obejrzenia wystaw
„Miasta Dolnego Śląska
na fotografii lotniczej”

Wystawy prezentujemy
na wrocławskim Rynku
oraz w Ratuszu
(Muzeum Miejskie Wrocławia)


Serdecznie zapraszamy!

  Read more...

Sprawdź swoją wiedzę
o historii Wrocławia
z Radiem RAM
i wydawnictwem
VIA NOVA

Zagadka historyczna w Radiu RAM pojawiać się będzie na 89,8 FM w każdy wtorek koło godz. 16.45.

  Read more...

26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

30.11 – 3.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie oraz na stoisko nr 50
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1

  Read more...
ArchiwumNowa Sól/Neusalz
Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich
tom 4

Wydane na zlecenie Instytutu Herdera przez:
Peter Haslinger
Wolfgang Kreft
Grzegorz Strauchold
Rościsław Żerelik

Opracowali: Hans-Jürgen Klink, Jolanta Rusinowska-Trojca

29,7 x 42,0 cm, 52 str.,
Paperback
versions: German/Polish

Opracowanie poświęcone Nowej Soli, powiatowemu miastu dolnośląskiemu, stanowi kontynuację wydawanego od 2010 r. w Instytucie Herdera „Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich".

Powstanie i początkowy rozwój Nowej Soli w XVI i XVII w. związane były z założeniem dóbr kameralnych i warzelni soli. Ważnym impulsem rozwojowym było utworzenie kolonii Jednoty Braterskiej w 1743 r. Późniejszy rozkwit miasta nastąpił dzięki przemysłowi tekstylnemu i hutnictwu. W XXI w. władze miasta, oprócz wspierania przemysłu, koncentrują się na rozwoju turystyki i zachowaniu dziedzictwa historycznego.

Atlas przedstawiający w nowatorski sposób rozwój 34 wybranych miast od początku XIX do XXI w. jest kombinacją faktów, informacji oraz interpretacji historii i współczesności miast opracowywanych w jego ramach. Zamiarem wydawców jest utworzenie trwałego przyczynku do dalszych badań obszarów miejskich, służących jako wkład do planowego rozwoju miejskiego oraz wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej.

W powstanie atlasu miast śląskich bezpośrednio zaangażowane są następujące instytucje partnerskie: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (Pracownia Atlasu Historycznego), Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Państwowa w Berlinie - Pruskie Dziedzictwo Kulturowe (Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz). Poza partnerską współpracą instytucjonalną, na atlas składają się opracowania o rozwoju poszczególnych miast 29 autorów z Polski, Czech i Niemiec.
Click to enlarge

© VIA NOVA 2008
panorama vianova