PolishGermanEnglish

Zaproszenie
do obejrzenia wystaw
„Miasta Dolnego Śląska
na fotografii lotniczej”

Wystawy prezentujemy
na wrocławskim Rynku
oraz w Ratuszu
(Muzeum Miejskie Wrocławia)


Serdecznie zapraszamy!

  więcej...

Sprawdź swoją wiedzę
o historii Wrocławia
z Radiem RAM
i wydawnictwem
VIA NOVA

Zagadka historyczna w Radiu RAM pojawiać się będzie na 89,8 FM w każdy wtorek koło godz. 16.45.

  więcej...

26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

30.11 – 3.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkania autorskie oraz na stoisko nr 50
Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1

  więcej...
Archiwum


150 LAT ZOO WROCŁAW
150 JAHRE ZOO BRESLAU


235 x 300 mm, 256 str.,oprawa twarda
Wersja językowa: polsko-niemiecka

Autorzy:

Harro Strehlow
Historia Zoo Breslau do 1945

Leszek Solski
Wstęp, historia Zoo Wrocław po 1945, zakończenie
oraz streszczenie w języku angielskim

Publikacja powstała na zlecenie
ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Przygotowanie do druku: Via Nova, Wrocław

„Dorobek i rozwój instytucji takiej jak ogród zoologiczny nie jest łatwy do ujęcia i przedstawienia. Z jednej strony istnieją w danym momencie pewne kryteria do oceny stanu faktycznego zoo, takie jak jakość, rozmiary i wartość zoologiczna kolekcji zwierzęcej, kondycja i pielęgnacja okazów, frekwencja ogrodu, jego działalność naukowa i popularyzatorska, stan urządzeń, porządek terenu i organizacja pracy – z drugiej jednak wszystkie te sprawy poddane są więcej niż gdziekolwiek indziej ciągłym fluktuacjom wynikającym choćby z tego, że treścią i tworzywem tej instytucji są żywe organizmy. Wiele rzeczy w zoo zależy ponadto od czynników nie zawsze wymiernych: pogody, reklamy, inicjatywy, większej lub mniejszej znajomości rzeczy, warunków zewnętrznych, ogólnej sytuacji nie tylko krajowej, lecz w pewnym stopniu także zagranicznej. Nie ulega wątpliwości, że dorobek zoo mierzyć należy zupełnie specyficznymi kategoriami”. Są to słowa Karola Łukaszewicza, pierwszego polskiego dyrektora wrocławskiego zoo, zaczerpnięte z jego referatu wygłoszonego podczas obchodów stulecia tej placówki w 1965 roku. Dzisiaj, po upływie kolejnych 50 lat, absolutnie nic nie straciły na znaczeniu i aktualności i zasadniczo mogą się odnosić do historii każdego zoo na świecie.

Jak zatem zaprezentować historię tego czy innego zoo? Jakie fakty i zdarzenia opisać, a jakie pominąć? Tym bardziej że historia wrocławskiego zoo jest wyjątkowa. Od 150 lat znajduje się w tym samym miejscu, przetrzymało dwie wojny światowe i lata kryzysu ekonomicznego i wreszcie zmianę przynależności państwowej. Niewątpliwie przebogata to historia i jest o czym pisać. Bardzo szczegółowe opisanie wszystkich faktów, zdarzeń, zwierząt i ludzi zajęłoby prawdopodobnie dwa opasłe tomy. Zamiarem autorów było takie potraktowanie tematu, aby był on ciekawy i intrygujący nie tylko dla historyków zoo czy innych fachowców z branży zoologicznej, lecz przede wszystkim dla każdego odbiorcy, polskiego i niemieckiego, zainteresowanego niekoniecznie tylko zwierzętami, ale też historią miasta Wrocławia. Dodatkowym atutem tego wydawnictwa powinien stać się materiał ilustracyjny: mapy, plany, szkice, rysunki oraz stare i nowe fotografie, z których zdecydowana większość nie była dotychczas publikowana.

Leszek Solski
(wstęp do książki)"kliknij" obrazek, aby powiększyć

© VIA NOVA 2008
panorama vianova